Onkologické registry
czech english

Analýzy registru TULUNG

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. poskytuje účastníkům a partnerům projektu pravidelné reporty analyzující aktuální stav registru a výsledky diagnostiky a léčby. Tyto analýzy slouží jak pro průběžné sledování cílené léčby u pacientů s karcinomem plic, tak i jako podklady pro odborné publikace v odborných médiích a konferenční příspěvky. Veškeré analytické výstupy podléhají schválení odbornou radou projektu TULUNG (viz dokument Pravidla pro využití dat klinických registrů vedených pod záštitou výboru ČOS ČLS JEP).

Publikace

Analytický report k 19. 10. 2015

Analytický report k 9. 3. 2015

Analytický report k 29. 9. 2014

Analytický report k 31. 3. 2014

Analytický report k 30. 9. 2013

Analytický report k 18. 3. 2013