Onkologické registry
czech english

Garance

Projekt TULUNG je po odborné stránce garantován Českou onkologickou společností ČLS JEP a Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu. V případě dotazů nebo zájmu o projekt TULUNG kontaktuje prosím management projektu nebo helpdesk.

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.