Onkologické registry
czech english

Publikace

Články v odborných časopisech

Výsledky projektu TULUNG jsou průběžně publikovány v zahraničních i českých odborných časopisech:

Konferenční příspěvky

 • Skřičková, J, Hejduk, K, Bortlíček, Z, Pešek, M, Koubková, L. Pemetrexed in the first line treatment in non-small cell lung cancer (NSCLC): A multicentre prospective analysis of data from clinical practice of Czech Republic. ERS Annual Congress, Wien, 1.-5. 9. 2012
 • Skřičková, J, Bortlíček, Z, Hejduk, K, Pešek, M, Zatloukal, P, Kolek, V, Salajka, F, Koubková, L, Čoupková, H, Zemanová, M. The Czech Republic experience with erlotinib in the treatment of a non-selected non-small cell lung cancer (NSCLC) population of 2365 patients (pts). 13th Central European Lung Cancer Conference, Praha, 24.-27. 6. 2012
 • Skřičková, J, Bortlíček, Z, Hejduk, K, Pešek, M, Kolek, V, Koubková, L, Tomíšková, M, Roubec, J, Zatloukal, P, Salajka, F. Use of pemetrexed as first line treatment of advanced non-small cell lung cancer: The Czech Republic experience with the treatment of 237 patients (pts). 13th Central European Lung Cancer Conference, Praha, 24.-27. 6. 2012
 • Kolek V, Pešek M, Grygárková I, Zatloukal P, Skřičková J, Sixtová D, Koubková L, Roubec J, Salajka F, Petruželka L, Vyzula R, Štícha M. A multicentre prospective study on pemetrexed in the second line chemotherapy of non small cell lung cancer. Data from routine clinical practice. 13th Central European Lung Cancer Conference, Praha, 24.-27. 6. 2012
 • Čoupková, H, Skřičková, J, Hejduk, K, Bortlíček, Z, Kadlec, B, Salajka, F, Pešek, M, Kolek, V, Koubkova, L, Sixtova, D, Zatloukal, P, Roubec, J, Zemanová, M, Vyzula, R, Špelda, S. Characteristics of advanced NSCLC patients with at least 6 months erlotinib treatment duration in Czech Republic. 2012 ASCO Annual Meeting, Chicago, 1.-5. 6. 2012
 • Skřičková, J, Bortlíček, Z, Hejduk, K, Pešek, M, Zatloukal, P, Kolek, V, Salajka, F, Koubková, L, Tomíšková, M, Grygárková, Y, Havel, L, Hrnčiarik, M, Zemanová, M, Sixtová, D, Roubec, J, Čoupková, H, Košatová, K. Dostupnost "centrově" pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) ihned po stanovení diagnózy. Jak je na tom Česká republika? I. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti, Hradec Králové, 20.-21. 4. 2012
 • Skřičková J, Bortlíček Z, Hejduk K, Pešek M, Zatloukal P, Kolek V, Salajka F, Koubková L, Tomíšková M, Grygárková I, Havel L, Hrnčiarik M, Zemanová M, Sixtová D, Roubec J, Čoupková H, Košatová K. Možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 19.-21. 4. 2012

 

Registr TULUNG je novým projektem navazujícím na klinické registry Avastin, Tarceva a Pemetrexed . Níže proto uvádíme seznam publikací, které se týkají léčby nemalobuněčného karcinomu plic uvedenými léky:

 • Skřičková, J, Pešek, M, Zatloukal, P, Kolek, V, Salajka, F, Koubková, L, Krejčí, J, Tomíšková, M, Grygárková, Y, Havel L, Hrnčiarik, M, Skálová, B, Štícha, M. Klinický registr TARCEVA. Klinická onkologie 2010; 23(5): 361–363.
 • Skrickova J, Pesek M, Zatloukal P, et al. Erlotinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer: results on 973 patients from Tarceva register of Czech Republic. Journal of Thoracic Oncology 2010; 5(5): S88–S89.
 • Skřičková, J, Pešek, M, Zatloukal, P, et al. Erlotinib u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC): účinný u všech podskupin nemocných i v Česke republice. XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 22.-24. 4. 2010.
 • Babickova L, Tomiskova M, Skrickova J, et al. Analysis of treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients. EJC Supplements 2009; 7(2): 544–545.
 • Skřičková, J, Tomíšková, M, Vašutová, I. Erlotinib v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 16.–18. 4. 2009.
 • Pesek, M, Krejci, J, Skrickova, J, et al. Erlotinib therapy in non small cell lung cancer patients - survival of patients on reduced erlotinib doses. Journal of Thoracic Oncology 2009; 4(9): S295–S296.
 • Pesek, M, Krejci, J, Skrickova, J, et al. Erlotinib therapy in non small cell lung cancer patients-survival of "poor prognosis patients". Journal of Thoracic Oncology 2009; 4(9): S704.
 • Skrickova J, Pesek M, Zatloukal P, et al. Erlotinib (Tarceva (R)) in patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC): results on 394 patients from Tarceva Register of Czech Republic. Journal of Thoracic Oncology 2009; 4(9): S714–S714.
 • Salajka F, Pesek M, Krejci J, et al. The influence of clinical predictors on the results of treatment with erlotinib in patients with advanced NSCLC. Journal of Thoracic Oncology 2009; 4(9): S799–S800.